LEDARSKAP
PÅ RIKTIGT

Hur agerar jag som ledare, och hur kommer det sig?

Vem är Martin?

På en bussresa i Europa blev Martin tilldelad en bok….
Hur vi jobbar

Metoder som ger resultat

Lead by Martin arbetar med metoder som ökar ledarens kompetens oavsett tidigare utbildning och nivå. 

Martins ledarsamtal är helt anpassade efter var du är i dag och är en metod som ger praktiskt resultat för dig som ledare i vardagen. 

Kris

En kris kan bero på en plötslig förändring i våra liv, en avgörande eller ödesdiger händelse. Vi är i en situation där våra tidigare erfarenheter och vår förmåga till problemlösning kommer till korta eller inte fungerar för att vi ska klara av situationen. 

LÄS MER

Framgångsrika ledare utsätts för stora utmaningar som kan medföra kumulativ stress Kumulativ stress är svår att upptäcka men kan enkelt beskrivas som en övertrassering på ditt personliga ”jag” konto,  det kan ske genom flera små eller ett stort uttag, en potentiell traumatiserande händelse kan bli det stora uttaget som vid en given tidpunkt blir för mycket. Ledare utsätts dagligen för svåra beslut och förväntas att vara ett professionellt empiriskt stöd på jobbet, familjen och fritiden.