Om

Martin-HanssonDagligen upplever jag hur ledare helt i onödan väcker motstånd hos sina medarbetare och därigenom gör det svårare för sig själv och organisationen att nå uppsatta mål. Motståndet kan bestå av för snabbt dragna slutsatser och försvarandet av åsikter eller den upplevda situationen. När jag arbetar med ledare och lär dem tekniker för att undvika att skapa motstånd hos medarbetarna kan jag konstatera hur snabbt en förändring kan ske och jag kan med glädje höra hur ledaren leder samtalet från motstånd till motivation. Detta förstärks också genom att ledaren tydligt kan se en skillnad i sitt utvecklade ledarskap i organisationen.

Mitt intresse för hur hjärnan fungerar väcktes redan 1985 då jag var anställd på Ericsson och gick en utbildning i lateralt och kreativt tänkande. Denna kunskap har jag haft mycket glädje av i mitt liv när jag har kommunicerat med min omgivning. Idag, efter ett flertalet utbildningar inom hjärnas fascinerade värld, har jag utvecklat en förmåga att lära ut vad som händer när vi kommunicera med omgivningen och hur vi reagera på olika beteende. Jag har en förmåga att snabbt se var hindret finns och vad som istället bör göras för att få till den förändring som behövs för att nå målet. När du väl förstår dig själv och hur du reagera på det som händer runt omkring dig är det lättare för mig att förhålla mig till det. När du har insikt i vad det är som påverkar dig och din omgivning kommer du få tillgång till din motivation och andras motivation för att nå ditt mål.

Med 15 års erfarenhet av att utveckla ledare och organisationer kan jag konstatera att behovet av ledarstöd är mycket större idag än då. Kraven från medarbetarna, ägarna och omvärlden har ökat kraftigt och blivit mer synbart i organisationen. Behovet av ledare med självinsikt har blivit större i rekryteringsprocesser och i referenstagningen av kommande ledare. Jag möjliggör för företaget att vidareutvecklas genom att utveckla ledarens självinsikt och genom att ge verktygen för ledaren att leda sig själv.

”Bra idéer antas inte automatiskt. De måste ständigt framhävas med stort tålamod.” – Hyman Rickover

 

Martin Hansson 08-24 29 00