Metoder som ger resultat

Martin-Hansson-MetoderLead by Martin arbetar med metoder som ökar ledarens kompetens oavsett tidigare utbildning och nivå.

Lead by Martins ledarsamtal är helt anpassade efter var du är i dag och är en metod som ger praktiskt resultat för dig som ledare i vardagen.

Lead by Martins ledarsamtal har fokus på vart du befinner dig i ditt vardagliga ledarskap .Du lär dig hantera svåra ledarskapssituationer i vardagen. Du blir en skicklig ledare i samverkan mellan dig och dina medarbetare.

Lead by Martins arbetsmetodik följer beprövade vetenskapliga metoder alltid uppdaterad på de senaste forskningsrönen inom självstyrande ledarskap. Det unika med Lead by Martin är vår förmåga att förstärka ledarkunskaper med djupare förståelse för att hantera svåra situationer i vardagligt ledarskap. Lead by Martins metodik utgör även en källa för personlig tillfredställelse.

Lead by Martin ger dig genom ledarsamtal kraft och mod att leda medarbetare genom svåra situationer.

Kommunikation
Vi lär ut hur framgångsrika ledare kommunicerar och varför medarbetare inte förstår vad du säger! Att leda medarbetare från motstånd till motivation är vår mission. Det handlar om hur vi skapar förändringsvilja. Vi analyserar förtroendekapitalet, vilket förtroende finns för dig idag och hur kan du förbättra det. Du stärker ditt eget varumärke och gör dig till en tryggare ledare. Vi tränar dig på att ställa rätt typ av frågor för att du effektivare ska få djupare svar på frågor inom ditt dagligt ledarskap.

Relation
Hur leder ledaren medarbetaren när dennes relationer påverkar arbetet. Hur leder man medarbetare som drabbats av kriser som dödsfall, skilsmässa eller andra personliga förluster? Vi tränar dig effektivt i metoder som ökar ditt förtroendekapital och utvecklar din relationskompetens. Du utvecklar förändringsviljan att gå från motstånd till motivation hos dina medarbetare. Du får även här bli huvudrollsinnehavare när vi utifrån din position undersöker dina beteenden och vilka effekter det har på din omgivning och hur det påverkar dig.

Inspiration
Vad händer när en ledare inspirerar sina medarbetare? Vi tränar ledare att lyfta och engagera sina medarbetare. Att inspirera andra är att skapa motivation! Hur kan du utveckla dig så att du kan inspirera andra? Inom området inspiration får du verktyg som gör att du snabbare kan skapa motivation, vilket är detsamma som ökat resultat.

Samverkan
Framgångsrika organisationer har förmågan att anpassa sig snabbare efter omvärldens förändrade krav. Det krävs hela tiden utveckling och att effektivt lära sig av sina erfarenheter. Våra metoder stöder ledare med självstyrande ledarskap, prestigelöst förhållningssätt och global människosyn. Ledare som jobbar med våra ledarsamtal får en nutida personlig utveckling för ett tryggare ledarskap. Vår vinst är att tillföra extra kunskap inom ledarskap för en snabbare samverkan mellan dig och dina medarbetare.

 

Lead by martin AB 08-24 29 00
vardagligt ledarskap inom kommunikation, relation, inspiration & samverkan