Kris

Kris

En kris kan bero på en plötslig förändring i våra liv, en avgörande eller ödesdiger händelse. Vi är i en situation där våra tidigare erfarenheter och vår förmåga till problemlösning kommer till korta eller inte fungerar för att vi ska klara av situationen.

Framgångsrika ledare utsätts för stora utmaningar som kan medföra kumulativ stress Kumulativ stress är svår att upptäcka men kan enkelt beskrivas som en övertrassering på ditt personliga ”jag” konto,  det kan ske genom flera små eller ett stort uttag, en potentiell traumatiserande händelse kan bli det stora uttaget som vid en given tidpunkt blir för mycket. Ledare utsätts dagligen för svåra beslut och förväntas att vara ett professionellt empiriskt stöd på jobbet, familjen och fritiden.

Sorgbearbetning
Sorgbearbetning är ett kraftfullt verktyg när du drabbas av stor sorg. Definitionen på sorg är…..

Erbjudandet
Lead by Martin erbjuder sorgbearbetning och anpassat chefsstöd när du drabbas av en kris i din arbetssituation men vi kan även hjälpa till med sorgbearbetning vid personliga kriser som påverkar din arbetssituation.

Lead by martin AB 08-24 29 00 vardagligt ledarskap inom kommunikation, relation, inspiration & samverkan